Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Đại hội Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2013-2014

Đại hội Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2013-2014