Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hoạt động ngày 28-02-2013

Hoạt động ngày 28-02-2013