Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hội trại 26/3 năm học 2012-2013

Hội trại 26/3 năm học 2012-2013