Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ - Học tập và công tác xây dựng Đảng

Chi bộ - Học tập và công tác xây dựng Đảng

Kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV


I. BỐI CẢNH, NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP 1. Bối cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày, kỳ họp chia thành hai đợt, kết hợp họp trực tuyến và tập trung. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ở nước ta ...