Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ - Học tập và công tác xây dựng Đảng » Học tập

Học tập

Kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
I. BỐI CẢNH, NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP 1. Bối cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày, kỳ họp chia thành hai đợt, kết hợp ...

Trang 1/2
1 2