Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 10:26 02/11/2012  

BAN THANH TRA NHÂN DÂN - NHIỆM KỲ 2012-2014

 

1/. Đồng chí: Tôn Thất Bình             - Trưởng ban

2/. Đồng chí: Ngô Quỳnh Như          - Phó trưởng ban

3/. Đồng chí: Lê Huỳnh Phan           - Ủy viên

4/. Đỗng chí: Hoàng Thị Diệu Linh    - Ủy viên

5/. Đồng chí: Phạm Thị Ngọc Bình    - Ủy viên.

Số lượt xem : 1

Các tin khác