Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 24 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 13:36 16/01/2016  

Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2013-2014

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HUẾ

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

***

 

 

Tp Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2013

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẶNG TRẦN CÔN

NHIỆM KỲ 2013-2014

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thế An

BT

GV

2

Nguyễn Văn Lợi

PBT

GV

3

Nguyễn Thị Hiền

PBT

GV

4

Ngô Bá Tuyến

UVBCH

GV

5

Nguyễn Thị Lai

UVBCH

GV

6

Nguyễn Lệ Hà

UVBCH

GV

7

Nguyễn Đức Nhân

UVBCH

 

8

Hoàng Lê Thúy Ngân

UVBCH

 

9

Phạm Thiên Chân

UVBTV

 

10

Chế Thanh Uyên

UVBCH

 

11

Nguyễn Hữu Gia Hưng

UVBCH

 

12

Hồ Hoàng Ngọc Ánh

UVBCH

 

13

Phan Đào Như Ý

UVBCH

 

14

Hà Xuân Hưng

UVBCH

 

15

Nguyễn Thành Nhân

UVBTV

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác