Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 24 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 11:29 29/01/2018  

BCH Đoàn trường nhiệm kì 2017 - 2018

                 THÀNH ĐOÀN HUẾ                                                                                                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

          ***

Thành phố Huế, ngày 16 tháng 10  năm 2017

 

 

DANH SÁCH UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Nhiệm kỳ 2017 - 2018

 

 

TT

 

Họ và tên

Năm sinh

Chi đoàn

Quê quán

Ngày vào Đảng

Trình độ

Dân tộc

Tôn giáo

Chức vụ

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên môn

Chính trị

1

Trần Thế

An

1985

 

GV

TT Huế

2014

Thạc sĩ

Vật lý

SC

Kinh

Phật

BT

2

Nguyễn Thị

Hiền

 

1988

GV

Thanh Hóa

2012

Cử nhân

Địa lý

SC

Kinh

 

PBT

3

Nguyễn Thị Thùy

Giang

 

1988

GV

TT Huế

 

Thạc sĩ

Hóa học

SC

Kinh

 

PBT

4

Ngô Bá

Tuyến

1987

 

GV

TT Huế

 

Cử nhân

Thể dục

SC

Kinh

 

 

5

Nguyễn Văn

Hòa

1988

 

GV

TT Huế

 

12/12

NV VP

 

Kinh

 

 

6

Nguyễn Lệ

 

1986

GV

Quãng Bình

 

Thạc sĩ

Tin học

SC

Kinh

 

 

7

Nguyễn Thị An

Nhiên

 

2000

12B1

TT Huế

 

12/12

 

 

Kinh

 

 

8

Lê Minh

Thư

 

2000

12B2

TT Huế

 

12/12

 

 

Kinh

 

UVBTV

9

Nguyễn Thị Thúy

Ngân

 

2001

11B5

TT Huế

 

11/12

 

 

Kinh

 

 

10

Nguyễn Văn Hoàng

Phương

2001

 

11B6

TT Huế

 

11/12

 

 

Kinh

 

 

11

Lê Ngọc Nhật

Phi

2001

 

11B8

TT Huế

 

11/12

 

 

Kinh

 

UVBTV

12

Võ Thị Hương

Giang

 

2002

10B1

TT Huế

 

11/12

 

 

Kinh

 

 

13

Trần Thị Diễm

My

 

2002

10B5

TT Huế

 

10/12

 

 

Kinh

 

 

14

Hoàng Minh

Quân

2002

 

10B8

TT Huế

 

10/12

 

 

Kinh

 

 

15

Nguyễn Thị Như

Nguyện

 

2000

CLB BB

TT Huế

 

12/12

 

 

Kinh

 

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác