Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 11:53 11/10/2014  

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 2010-2015

HỘI CTĐ THÀNH PHỐ HUẾ

HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

NHIỆM KÌ 2010-2015

 

 

HỌ  TÊN

 

NĂM SINH

 

CHỖ Ở HIỆN TẠI

 

Tổ CM

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

 

ĐIỆN THOẠI

 

CHỨC VỤ BAN KỈỂM TRA

Nam

Nữ

1

Nguyễn Lệ Hà

 

03/8/1986

20B Lịch Đợi

Tin

Giáo viên

0978 767 189

Trưởng ban

 

2

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy

 

 

22/7/1977

 

48 Tôn Thất Thiệp

 

Anh văn

 

Giáo viên

6 525 567

0168 243 3443

 

P Trưởng ban

 

3

 

Trần Thế An

 

 

18/9/1985

 

 

Số 6 kiệt 24 Bà Triệu

 

 

Bí thư ĐTN

 

0935 564 57

 

UV

 

 

TM BAN CHẤP HÀNH HỘI CTĐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Văn Thị Năm

Số lượt xem : 1

Các tin khác