Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Hiệu trưởng - Lê Vinh

Họ và tên: Lê Vinh
Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
Email: levinhdtc@gmail.com
Điện thoại: 0858158009
Địa chỉ: Tôn Thất Thiệp, TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung

- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, kế hoạch, tài chính.

- Phụ trách quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học.

- Chủ tịch HĐTĐ, HĐKL, trưởng ban PCBLCN.

- Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn tổ Ngữ văn và tổ Văn phòng.

- Chính trị viên ban chỉ huy trung quân sự Trường.

Số lượt xem : 5851