Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 17:45 11/07/2013  

Hiệu trưởng - Nguyễn Ngọc Hiền

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Hiền
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  nguyenngochiendtc@gmail.com
Điện thoại:  0234.3514964
Địa chỉ:  79 Nguyễn Gia Thiều, Phú Hậu, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1.1. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường;

1.2. Phối hợp công tác với Công đoàn nhà trường.

1.3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

- Công tác tổ chức, nhân sự, kế hoạch, tài chính của nhà trường;

- Các vấn đề liên quan đến học sinh;

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành;

- Phụ trách quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

- Phụ trách chung công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra nội bộ tổ Toán, Tin.

- Phụ trách quản lý hệ thống cổng thông tin điện tử, website của nhà trường.

Số lượt xem : 20381