Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 15:26 19/09/2013  

Tổ Toán

Tổ trưởng: Trương Văn Quang Minh

Điện thoại: 0985550906

Email: minhtvq@yahoo.com

Tổ phó: 

Điện thoại:

Email:

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Email
1  Nguyễn Ngọc Hiền 0965.65.55.77  nguyenngochiendtc@gmail.com
2  Phạm Văn Thành 0906446905

 phamvanthanhdtc@gmail.com

3
Đỗ Cao Long
0968445634
longeobra@gmail.com
4  Hồ Đắc Anh Tuấn  01234331488  hodactuan119@gmail.com
5  Hoàng Thái Vũ 0983251201  
6 Hồ Thị Thu Hương  01698070519  
7 Hồ Thị Đoan Trang  01687686001  trangho1012@gmail.com
8 Nguyễn Nhật Huy  0985976138  huytoan1998@yahoo.com
9 Đường Thị Thùy Dương  0905955846  duong021188@yahoo.com

Số lượt xem : 8000