Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật trong Tháng 01