Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » H.nghiệp - T.sinh

H.nghiệp - T.sinh

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, can đẳng năm 2014. Các thông tin trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2014 được cập nhật đến ngày 06/3/2014 do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm.