Thứ Hai, 16/09/2019

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ (Sinh hoạt lớp)

- Lên KH, LBG tuần 4

- Dạy và học theo TKB

- TTCM nhận tài liệu Hội nghị tại VP

Buổi chiều

- Lên KH, LBG tuần 4

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Hội nghị cốt cán tại P.01

- Nộp danh sách đề cử TTCM tham gia tập huấn về xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cho P.GDTrH (CV2074)

- 16h30: Chào cờ (Sinh hoạt lớp)

Thứ Ba, 17/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra việc cập nhật KH, LBG ở sổ và cổng TTĐT (T.Hiền)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 17h30: Đại Hội Chi đoàn Giáo Viên tại P.01

Thứ Tư, 18/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Nộp danh sách thí sinh tham gia RCV thành phố (T.An)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Chuyển hàng quyên góp của CĐCS sang Tr.tâm GDTX tỉnh (11 Đống Đa, Huế) theo KH.

- Đăng ký size áo tham gia chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019"

Thứ Năm, 19/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 9h30: Tập huấn về chương trình Seeds tại trường THPT Nguyễn Huệ (C.Linh KT)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Dự Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về việc thực hiện quy định của pháp luật PCCC tại số 9 Ngô Quyền (T.Thành)

- 16h30: Hội nghị BCH CĐCS mở rộng tại P.01

Thứ Sáu, 20/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 7h30: Tham gia tập huấn chuyên đề nâng cao giải toán trên MTCT tại tầng 5 Trung tâm GDTX tỉnh (CV1992 - T.Long; T.Vũ)

- 7h30: Tham gia phân loại, làm đẹp hàng quyên góp của CĐGD tỉnh tại Tr.tâm GDTX tỉnh (11 Đống Đa, Huế) theo KH.

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 13h30: Tham gia phân loại, làm đẹp hàng quyên góp của CĐGD tỉnh tại Tr.tâm GDTX tỉnh (11 Đống Đa, Huế) theo KH.

- 17h20: Sinh hoạt Chi bộ tháng 9.2019 tại P.GV

Thứ Bảy, 21/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Cập nhật điều chỉnh PCGD&KN, TKB áp dụng từ Tuần 5 (ngày 23.9.2019)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 15h40: Hội ý TTCM, TTCĐ tại P.TV

- 16h00: Hội nghị CBCCVC - Công đoàn cấp tổ

Chủ Nhật, 22/09/2019

Buổi sáng

- 8h00: Hội nghị Hội CMHS theo lớp (Khối sáng)

Buổi chiều

- 14h00: Hội nghị Hội CMHS theo lớp (Khối chiều)

- 16h00: Hội nghị Hội CMHS trường (đại diện các lớp) tại P.01