Thứ Hai, 29/11/2021

Buổi sáng

- Lên KH. LBG Tuần 13

- Tiết 1: Sinh hoạt lớp

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Nộp báo cáo cho P.GDPT (CV2985 - T.Hiền)

- Sắp xếp lại P.HĐ sau tiêm vắc xin (VP).

- Trực LĐ: T.Hiền

Buổi chiều

- Lên KH. LBG Tuần 13

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- 14h00: Hội nghị cấp ủy tại P.HĐ

- Tiết 10: Sinh hoạt lớp

- Trực LĐ: T.Thành

Thứ Ba, 30/11/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- 9h00: Hội ý BTC cuộc thi ý tưởng sáng tạo để xét giải tại P.HĐ (t/p: theo QĐ)

- KT việc cập nhật KH, LBG ở website, cổng TTĐT (T.Thành)

- Trực LĐ: T.Thành

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Nộp hồ sơ ĐGKĐ đảng viên cuối năm cho VP Thành ủy (đ/c Hồng Thúy)

- Trực LĐ: C.Năm

Thứ Tư, 01/12/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Trực LĐ: C.Năm

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Nộp báo cáo cho VP Sở (CV3014 - T.Hiền)

- Trực LĐ: T.Hiền

Thứ Năm, 02/12/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến với LĐ Sở (CV3009 - T.Hiền)

- Trực LĐ: T.Thành

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Trực LĐ: C.Năm

Thứ Sáu, 03/12/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Trực LĐ: C.Năm

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Nộp báo cáo cho P.CTTT-HSSV (CV1435 - T.Thành)

- Trực LĐ: T.Hiền

Thứ Bảy, 04/12/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Hạn cuối giáo viên nộp đề đề xuất kiểm tra cuối kỳ 1 các môn tập trung qua email T. Thành

- Trực LĐ: T.Thành

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến theo TKB

- Trực LĐ: T.Hiền