Thứ Hai, 17/06/2019

Buổi sáng

- Làm việc theo lịch

- Trả hồ sơ không trúng tuyển NV1 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Buổi chiều

- Làm việc theo lịch

- Trả hồ sơ không trúng tuyển NV1 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Thứ Ba, 18/06/2019

Buổi sáng

- Làm việc theo lịch

- Trả hồ sơ không trúng tuyển NV1 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

- Nộp báo cáo thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Phòng học bộ môn cho P.KHTC (CV1320)

Buổi chiều

- Làm việc theo lịch

- Trả hồ sơ không trúng tuyển NV1 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Thứ Tư, 19/06/2019

Buổi sáng

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

- Nộp báo cáo sau kiểm dò kết quả BDTX năm học 2018-2019 cho P.GDCN&TX

- Nhận Danh sách thi sinh dự thi THPT QG 2019 tại P.KTKĐCL (C.An)

- Nhận Văn phòng phẩm và Hồ sơ thi THPT QG năm 2019 (C.Năm)

Buổi chiều

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Thứ Năm, 20/06/2019

Buổi sáng

- 8h00: Dự Hội nghị triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại Hội trường trường THPT chuyên Quốc Học (t/p theo QĐ1303: LĐ, thư ký các Điểm thi)

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Buổi chiều

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Thứ Sáu, 21/06/2019

Buổi sáng

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Buổi chiều

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Thứ Bảy, 22/06/2019

Buổi sáng

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (T.An; T.Thắng; C.An)

Buổi chiều

- Làm việc theo lịch

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển NV2 vào lớp 10, năm học 2019-2020 (hạn cuối: 17h00) (T.An; T.Thắng; C.An)

Chủ Nhật, 23/06/2019

Buổi sáng

- 7h30: Họp LĐ, thư ký các Điểm thi THPT QG tại các Điểm thi (t/p: theo QĐ1303)