Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

Những nữ sinh không hối hận trong nghèo khó
Không cho rằng sinh ra trong nghèo khó là bất hạnh, với nhiều nữ sinh, việc tự lập, gánh đỡ những lo lắng của mẹ cha trong cuộc sống ...