Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

Những nữ sinh không hối hận trong nghèo khó
Không cho rằng sinh ra trong nghèo khó là bất hạnh, với nhiều nữ sinh, việc tự lập, gánh đỡ những lo lắng của mẹ cha trong cuộc sống ...