Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

Những nữ sinh không hối hận trong nghèo khó
Không cho rằng sinh ra trong nghèo khó là bất hạnh, với nhiều nữ sinh, việc tự lập, gánh đỡ những lo lắng của mẹ cha trong cuộc sống ...