Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

Những nữ sinh không hối hận trong nghèo khó
Không cho rằng sinh ra trong nghèo khó là bất hạnh, với nhiều nữ sinh, việc tự lập, gánh đỡ những lo lắng của mẹ cha trong cuộc sống ...