Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:42 23/10/2020  

Tuần 44 năm 2020
Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(26/10/2020)

- Tiết 1: Chào cờ (Sinh hoạt lớp)

- Lên KH, LBG Tuần 8

- Dạy và học theo TKB

- 9h00: HT làm việc với CT CĐCS, TrB TTrND, C.An tại P.HT

- Lên KH, LBG Tuần 8

- Dạy và học theo TKB

- Nộp báo cáo cho P.CTTT-HSSV (CV2465 - C.An)

- Tiết 10: Chào cờ (Sinh hoạt lớp)

Thứ Ba
(27/10/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra việc cập nhật KH, LBG ở Sổ và cổng TTĐT (BGH)

- Nộp báo cáo cho P.CTTT-HSSV (CV2468 - C.An)

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(28/10/2020)

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Hội nghị công tác với P.TTr, P.KHTC, P.GDTrH tại P.01 (t/p: BGH, TKHĐ, trưởng các tổ chức đoàn thể)

- 8h00: Họp HĐKL học sinh (t/p theo QĐ: T. Thành, T. An, B. Lực, Cô Hiệp, cô Hằng, Cô Thanh Thúy, Cô Nhạn, T. Biên, A. Hòa) tại Thư viện

- Dạy và học theo TKB

- 14h45: Họp xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2020 tại P.HT (t/p: BGH; CTCĐ; TKHĐ; KT; TrB TTrND)

Thứ Năm
(29/10/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(30/10/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Tập huấn môn GDQP-AN tại trường THPT chuyên Quốc Học (CV2438 - T.Dương; T.Phương)

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(31/10/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- Tiết 7: Học sinh nghỉ học

- 14h00: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại P.01 (t/p: theo KH)

Chủ Nhật
(01/11/2020)

- 8h00: Hoạt động ngày chủ nhật xanh tại trường (CĐCS)