Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 17:00 13/08/2019  

Tuần 34 năm 2019
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/08/2019)

- 7h00: GVCN và học sinh khối sáng tập trung theo lớp (Khối 12 và các lớp 10B1, 10B2, 10B3, 10B4, 10B5). Công việc: Vệ sinh phòng học; Sinh hoạt lớp.

- 7h00: Học bơi theo KH (10B6, 10B7, 10B8)

- 8h15: Học bơi theo KH (10B9, 10B10)

- 13h00: GVCN và học sinh khối chiều tập trung theo lớp (Khối 11 và các lớp 10B6, 10B7, 10B8, 10B9, 10B10). Công việc: Vệ sinh phòng học; Sinh hoạt lớp.

- 14h00: Dự Hội nghị tại Thành ủy Huế (GM65/BTG - T.Hiền)

Thứ Ba
(20/08/2019)

- 7h30: Dự Hội nghị tại Thành ủy Huế (GM206/TU - T.Hiền)

- 9h00: Tập huấn đăng ký dịch vụ công tại trung tâm GDTX tỉnh (CV1853 - C.Linh KT)

- 13h30: Học bơi theo KH (10B4, 10B5)

- 14h45: Học bơi theo KH (10B1, 10B2, 10B3)

- 15h30: Sinh hoạt BCHCĐCS mở rộng tại P.01

Thứ Tư
(21/08/2019)

- 7h00: Học bơi theo KH (10B6, 10B7, 10B8)

- 7h30: Các lớp 11B2, 11B3, 11B4: Lao động theo KH

- 8h15: Học bơi theo KH (10B9, 10B10)

Thứ Năm
(22/08/2019)

- 8h30: Hội nghị công tác chuyên môn đầu năm  học 2019-2020 tại P.01 (t/p: TTCP, TPCM)

- 13h30: Học bơi theo KH (10B4, 10B5)

- 14h45: Học bơi theo KH (10B1, 10B2, 10B3)

Thứ Sáu
(23/08/2019)

- 7h00: Học bơi theo KH (10B6, 10B7, 10B8)

- 8h00: Tham gia bồi dưỡng chính trị đầu năm tại trường THPT Bùi Thị Xuân

- 8h15: Học bơi theo KH (10B9, 10B10)

- 13h30: Tham gia bồi dưỡng chính trị đầu năm tại trường THPT Bùi Thị Xuân

Thứ Bảy
(24/08/2019)

- Cập nhật PCGD&KN áp dụng từ Tuần 1 (ngày 26.8.2019), năm học 2019-2020

- 13h30: Học bơi theo KH (10B4, 10B5)

- 14h45: Học bơi theo KH (10B1, 10B2, 10B3)

- Hạn cuối hoàn thành cập nhật bổ sung thông tin còn thiếu trên Hệ thống quản lý nhân sự của tỉnh.

Chủ Nhật
(25/08/2019)