Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 17:29 10/07/2019  

Tuần 29 năm 2019
Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/07/2019)

- 8h00: Dự Hội nghị tại Hội trường Sở (CV1543 - T.Hiền; C.An)

- Học sinh K10, năm học 2019-2020 làm thủ tục nhập học và nộp phiếu thông tin cá nhân tại VP trường.

- Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP)

- Học sinh K10, năm học 2019-2020 làm thủ tục nhập học và nộp phiếu thông tin cá nhân tại VP trường.

- Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP)

Thứ Ba
(16/07/2019)

- 7h00: Kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 (môn Toán 10, 11)

- 8h00: Dự Hội nghị xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2019 tại Hội trường Sở (CV1583 - T.Hiền)

- 9h00: Kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 (môn Địa 10, 11)

- GV coi kiểm tra: C. Bích Thủy; C. Hoài; T. Phan; T. Dương

- Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP)

- Học sinh K10, năm học 2019-2020 làm thủ tục nhập học và nộp phiếu thông tin cá nhân tại VP trường.

- 13h30: Kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 (môn Tin 10, 11)

- 14h30: Kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 (môn Hóa 10, 11 và môn Lý 10)

- 15h30: Kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 (môn GDCD 10, 11)

- GV coi kiểm tra: C. Diệp Thúy; T. Phan

- Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP)

- Học sinh K10, năm học 2019-2020 làm thủ tục nhập học và nộp phiếu thông tin cá nhân tại VP trường.

Thứ Tư
(17/07/2019)