In trang

Tuần 30 năm 2019
Từ ngày 22/07/2019 Đến ngày 28/07/2019
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/07/2019)
- Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP) - Học sinh Khối 12 năm học 2018-2019 nhận hồ sơ, giấy CN TNTT và kết quả thi THPT QG 2019 tại VP. - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu) - Họp xét kết quả sau kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 tại P.HT   - Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP) - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu) - Nộp báo cáo góp ý đổi mới GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho P.GDTrH (VP)  
Thứ Ba
(23/07/2019)
- Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP) - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu) - Niêm yết kết quả sau kiểm tra lại cuối năm, năm học 2018-2019 - Học sinh khối 10 năm học 2019-2020 nhận lớp và kế hoạch học bơi.   - Nhận đơn phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 (VP) - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)  
Thứ Tư
(24/07/2019)
- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu) - Tham gia học lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 tại Trường Quân sự tỉnh (thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (T.Hiền; T.Thành; C.Năm) - Nộp hồ sơ phúc khảo điểm bài thi THPT QG 2019 cho P.KTKĐCLGD (VP - hạn cuối)   - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)  
Thứ Năm
(25/07/2019)
- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)   - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)  
Thứ Sáu
(26/07/2019)
- 6h30: Dự Lễ Mit-tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại Tr.tâm VHTT tỉnh (T.Hiền) - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu) - 8h30: Học sinh khối 12 năm học 2019-2020 tập trung tại trưởng để đăng ký chọn môn tổ hợp (KHTN hay KHXH)   - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)  
Thứ Bảy
(27/07/2019)
- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)   - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH và CĐ, TC sư phạm năm 2019 (trực tuyến và bằng phiếu)  
Chủ Nhật
(28/07/2019)