Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Quyết định - Kế hoạch » Kế hoạch

Kế hoạch

Cập nhật lúc : 17:58 12/11/2014  

Kế hoạch Hội thảo "Công tác chủ nhiệm lớp" năm học 2014-2015 Nhằm góp phần tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện, trường THPT Đặng Trần Côn xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo "Công tác chủ nhiệm lớp" năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Chi tiết xem file đính kèm:

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác