Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Quyết định - Kế hoạch » Kế hoạch

Kế hoạch

Cập nhật lúc : 16:36 09/04/2014  

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014

Chi tiết xem file đính kèm:

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác