Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Quyết định - Kế hoạch » Quyết định

Quyết định

2020 - 10 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng đầu năm - năm 2020
Chi tiết xem file đính kèm

Trang 1/2
1 2