Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu tập huấn PISA 2015

Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá theo PISA 2015.

Cấu trúc đề thi TN THPT năm 2013 (Tham khảo)

Chi tiết xem ở file đính kèm:

Chuyên đề: Nguyên hàm

Mời xem chi tiết file đính kèm:

Nội dung ôn thi TN THPT 2013 có đề thi tham khảo kèm theo

Mời các em xem chi tiết ở 2 file đính kèm:

Chuyên đề: Tích phân - Ứng dụng

Mời xem chi tiết ở file đính kèm:

>> Viết phương trình mặt phẳng (dạng 1)

GeoGebra Dynamic Worksheet       This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com   Đỗ Cao Long, 26 January 2013, Created with GeoGebra //

Một số sai lầm thường gặp khi giải PT lượng giác.

Giải phương trình lượng giác. 1. Một số học sinh (HS) thích đổi đơn vị khi giải phương trình lượng giác (PTLG). Chẳng hạn, Hãy chỉ ra sai lầm trong lời giải bài toán sau:  2. Sai lầm cơ bản khi giải.  Hãy...