Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Sinh - KTNN

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề khảo sát sinh 12 (chương 1) + đáp án

Người ra đề : Nguyễn Hồng Thủy

De cuong + ma tran + de + dap an sinh 11 thi len lop 12

Giao vien ra de: Huynh Thi Hoang Lan

Đề khảo sát + đáp án sinh 12 _HK2

GV ra đề Nguyễn Hồng Thủy

Đề thi HSG 11 + đáp án

Gv ra đề Nguyễn Hồng Thủy

Đề thi HSG 10 + đáp án

Giáo viên ra đề Nguyễn Hồng Thủy

Đề 1 tiet học kỳ 2, đáp án, ma trận sinh 10

Giáo viên ra đề Nguyễn Hồng Thủy