Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Bài giảng điện tử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Video Hướng dẫn soạn bài giảng e-learning bằng Ispring Suite trên Powerpoint

Giới thiệu với quý thầy, cô các Video hướng dẫn soạn bài giảng e-learning bằng cách sử dụng Ispring Suite trên Powerpoint (Đỗ Cao Long: sưu tầm) Phần 1: Phần 2: Phần 3: Phần 4: Phần 5: Phần 6: Phần 7: Phần

Unit 7: Reading( Lớp 10 - Chương trình chuẩn)

Link: http://www.mediafire.com/?akatb43f9sbin