Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Bài giảng điện tử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Video Hướng dẫn soạn bài giảng e-learning bằng Ispring Suite trên Powerpoint

Giới thiệu với quý thầy, cô các Video hướng dẫn soạn bài giảng e-learning bằng cách sử dụng Ispring Suite trên Powerpoint (Đỗ Cao Long: sưu tầm) Phần 1: Phần 2: Phần 3: Phần 4: Phần 5: Phần 6: Phần 7: Phần

Unit 7: Reading( Lớp 10 - Chương trình chuẩn)

Link: http://www.mediafire.com/?akatb43f9sbin