Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:33 06/04/2019  

Hướng dẫn nội dung, hình thức, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, xếp loại đề tài SKKN và các Phụ lục
Hội đồng thi đua khen thưởng trường THPT Đặng Trần Côn hướng dẫn các tổ chuyên môn, tổ văn phòng nội dung, hình thức, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, xếp loại đề tài SKKN đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp như sau

Chi tiết xem file đính kèm:

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 118

Các tin khác