Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:35 30/07/2019  

Thông báo gửi các tổ chuyên môn (đính kèm danh sách GVCN năm học 2019-2020)

           Kính gửi: Các tổ chuyên môn

        

          Để buổi sinh hoạt tổ CM đầu năm, năm học 2019-2020 (sau khi họp HĐSP vào lúc 7 giờ 30, ngày 12/8/2019) được hoàn thành tốt công việc dự kiến đề xuất phân công giảng dạy và kiêm nhiệm năm học này. Đề nghị TTCM căn cứ danh sách phân công GVCN năm học 2019-2020 (đính kèm) để có phương án đề xuất phù hợp.

 

Số lượt xem : 527

Các tin khác