Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin hoạt động

Tin hoạt động

Danh sách học sinh giỏi qua các năm

  • Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2013
    Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, kỳ thi diễn ra từ ngày 2/6 và kết thúc vào ngày 4/6. Thời gian làm ...

  • Đêm thơ Nguyên tiêu 2014
    Thực hiện công văn số 140/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo TT Huế về việc tổ chức ngày thơ Việt Nam. Vào ...

  • Nghị định 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015
    Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi ...

Trang 1/4
1 2 3 4