Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin hoạt động

Tin hoạt động

Thông báo số 20: Hoạt động dạy và học trở lại sau lụt, bão số 8 từ ngày 19.10.2020