Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức & Sự kiện

Tin tức & Sự kiện

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm học 2020-2021, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng ...

  • TT Huế sẵn sàng năm học mới
    Chỉ còn cài ngày nữa, hàng chục ngàn học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào năm học mới, một năm học ...

Trang 1/7
1 2 3 4 5 6 7