Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Góc giáo viên

Không đánh mắng nhưng giáo dục không thể thiếu "hình phạt" và kỷ luật
Kỷ luật là cần thiết trong mọi lĩnh vực không chỉ riêng giáo dục. Với lĩnh vực đối tượng là con người, là thế hệ trẻ, hình thức kỷ luật phải mang tính nhân văn thì mới mang lại hiệu quả như mong muốn.

Nước mắt người thầy
Hôm nay, ông giáo An ghé thăm trường cũ. Đã mấy chục năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên ông được làm thầy. Trường đã thay đổi, đồng nghiệp mới và học trò cũng khác, nhưng có những ký ức còn đọng lại mãi.