Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Viettelstudy

Viettelstudy